Relationel ekspertise

Dette projekt er afsluttet, og hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.

Oplæg om Common Knowledge

Den internationale anerkendte professionsforsker Anne Edwards fra Oxford Universitet holdte i december 2013 foredrag om, hvordan man kan opnå relationel professions ekspertise.
Hun havde fokus på sit begreb om Common Knowledges, der omhandler en kollektiv viden, der udvikles i professionsfaglige fællesskaber.

Du kan se oplægget her: