Hvem er vi?

Dette projekt er afsluttet, og hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.

X-changery i skolen

Cathrine Hasse

Professor, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, Aarhus Universitet.

Mail: caha@edu.au.dk
Telefon: 8716 3949
Mobil: 2323 3631
Personlig profil: pure.au.dk

Vibeke Schrøder

Cand. Mag., ph.d., Professionshøjskolen UCC

Mail: vs4@ucc.dk
Telefon: 4189 7868
Personlig profil: ucviden.dk

Ole Christensen

Lektor i Mediepædagogik, konsulent, Professionshøjskolen UCC.

Mail: oc@ucc.dk
Telefon: 4189 7257
Personlig profil: ucviden.dk

Teresa Schilhab

Lektor, cand.scient. i neurobiologi, Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, Aarhus Universitet.

Mail: tsc@edu.au.dk
Telefon: 8716 3612
Personlig profil: pure.au.dk

Louise Bøttcher

Lektor, cand.psych., Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, Aarhus Universitet.

Mail: boettcher@edu.au.dk
Telefon: 8716 3752
Personlig profil: pure.au.dk

X-changery i hjemmeplejen

Ulla Gars

Lektor, cand.scient.soc., sygeplejerske, Sygeplejerskeuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol.

Mail: ulje@phmetropol.dk
Telefon: 7248 7470
Personlig profil: ucviden.dk

Hanne Skov

Lektor, cand.comm., Ergoterapeutuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol.

Mail: hask@phmetropol.dk
Telefon: 7248 7663
Personlig profil: ucviden.dk