Resultatanalyse

Dette projekt er afsluttet, og hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.

Kortlægning af et tværinstitutionelt forskningsprojekts gennemslagskraft

Denne kortlægning har til formål at overskueliggøre den gennemslagskraft (eng. impact), som forskningsprojektet har haft udover de pakker og leverancer, der er skrevet ind i projektbeskrivelsen (se projektbeskrivelsen her).

Rapporten er udarbejdet af Bjarke Lindsø Andersen og findes til højre herfor i printvenlig udgave.