Introduktion til læringsaktiviteterne

Dette projekt er afsluttet, og hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.

Oversigt over læringsaktiviteterne

Herunder finder I en samlet oversigt over de forskellige læringsaktiviteter, hvorunder deres omfang i tid, materialer, osv. er beskrevet.

Læringsaktivitet: ”Ny teknologi”

Tilhører: Kapitel 2.
Tid
: min. 20 minutter.

Målet med denne aktivitet er, at de studerende lærer at opstille forskellige læringsstrategier for, hvordan man kan lære en ny og ukendt teknologi at kende, når den skal i brug på arbejdspladsen.
De studerende får som udfordring at gøre sig bevidst om, hvilke læringsstrategier de kan tage i brug, når de møder en ny teknologi.
Opgaven er bygget op som en teknologi-folde-øvelse, hvor man møder en ny og ukendt teknologi, som man skal lære at kende.

Under menupunktet tilhørende denne læringsaktivitet finder I en udførlig guide til gennemførelse, samt skabelon, der skal printes, klippes, limes og foldes.

Læringsaktivitet: ”Engageret i praksis”

Tilhører: Kapitel 3.
Tid
: min. 20 minutter.

Målet med denne aktivitet er, at de studerende lærer at tænke problemløsende i en kontekst, hvor teknologi og en situation på arbejdspladsen spiller sammen.
Opgaven er bygget op som et rollespil med reflekterende team.

Under menupunktet tilhørende denne læringsaktivitet finder I en udførlig guide til gennemførelse, samt cases til hhv. lærer- og sygeplejerskeuddannelsen.

Læringsaktivitet: ”Teknologiens veje”

Tilhører: Kapitel 4.
Tid: min. 30 minutter.

Målet med denne opgave er, at de studerende afsøger, hvor teknologier kommer fra, og hvilke organisatoriske, samfundsmæssige, historiske og politiske forhold, der har bragt en teknologi ind på en arbejdsplads.
Hensigten er, at de studerende bliver bevidste om, at forskellige forhold har indflydelse på, hvorfor teknologier er indført på en arbejdsplads.
Opgaven er bygget op som en mindmap omkring en udvalgt teknolog - som de studerende skal udfylde.

Under menupunktet tilhørende denne læringsaktivitet finder I en udførlig guide til gennemførelse.

Læringsaktivitet: ”Udvikling af professionsfaglighed”

Tilhører: Kapitel 5.
Tid
: min. 1 time.

Målet med denne opgave er at reflektere over teknologiers indflydelse på professionsarbejde.
Man skal diskutere og reflektere over, hvordan teknologier påvirker professionsarbejde og professionsfaglighed, og på hvilke måder teknologier har indflydelse på arbejdslivet generelt.
Opgaven er bygget op som et case-baseret kortspil om teknologi og professionsarbejde.

Under menupunktet tilhørende denne læringsaktivitet finder I en udførlig guide til gennemførelse, samt spillekort og cases til hhv. lærer- og sygeplejerskeuddannelsen. Der er forskellige spillekort og cases for hver af uddannelserne.