Projektdesign

Dette projekt er afsluttet, og hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.

X-changery har skabt et læringsrum på skolen og i hjemmeplejen, der er udpræget deltagerinvolverende og kollegialt eksperimenterende med TEKU-modellen som udgangspunkt.
Vi tager udgangspunkt i de situerede praksisser, de professionsansatte står i, og knytter Technucations teori og
læringsredskaber til de konkrete situationer i arbejdslivet.
På det grundlag udvikler vi "fælles viden" om teknologiforståelse i professionsarbejdet.

TEKU-modellen er netop designet til, at vi i fællesskab udvikler ny teknologiforståelse.
Projektet har etableret levende laboratorier gennem to konkrete læringslaboratorier på skolen og to i hjemmeplejen.
I laboratoriet arbejdede det samlede personale i teams med materialer fra Technucations empiriske fund og læringsredskab, og vi eksperimenterer med igangværende arbejder og nye teknologiske vidensdelingsværktøjer i en co-creation proces.

Under laboratoriedagene udpeger hjemmeplejens sygeplejersker og skolens lærere og pædagoger en række aktuelle problemstillinger fra hverdagens brug med teknologi og får en række opgaver knyttet til igangværende arbejde med sig ud til deres lokale teams, hvorefter de professionsansatte anvender og videreudvikler redskaberne.
Technucations forskergruppe står for at facilitere disse co-creation laboratorier.

Foruden laboratorier og interventionsstudier arbejdede vi med inddragelse af aktions-forskning som metode, og vi tester effekter gennem procesevalueringer samt før og efter selvevalueringer, herunder en tilpasset måling af self-efficacy ud fra Schwartzers skala.