X-Change Lab: The technological turn in relational agency

Dette projekt er afsluttet, og hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.

Teknologi og 'relational agency'

Professor Anne Edwards gæstede i august 2012 Technucation i et X-Change Lab, for at bidrage med sit teoretisk perspektiv. Edwards forskning, trækker på kulturhistoriske og aktivitets eller virksomheds teoretiske tilgange til læring og organisatorisk forandring. Hun har haft særligt fokus på faglig læring, og i særdeleshed den relationelle ekspertise i professionerne. Som en del af forløbet har projektet beskæftiget sig med bogen:


Hvad du finder på hjemmesiden
Edwards har bidraget med et teoretisk perspektiv, som støtter Technucations forskning i professionspraksis.
Nedenfor kan du se et interview med Edwards og projektleder, Cathrine Hasse. Edwards udfolder nogle af de begreber som er grundelementerne i hendes idé om relational agency og expertise, og diskturerer afslutningsvist med Hasse, hvordan disse kan bruges til at forstå og arbejde med teknologiforståelse i en professionsfaglig kontekst.
Yderligere finder du resultaterne af en del af det arbejde projektetsforskere udførte i form at små gruppevideoer.

Hvad er et X-Change Lab?

Relational Expertise - Interview med Anne Edwards (1:7)

Common knowledge & the object of activity - Interview med Anne Edwards (2:7)

Relational Agency - Interview med Anne Edwards (3:7)

Mediational means and the technology - Interview med Anne Edwards (4:7)

Mediation and technology in the field of teachers and nurses - Interview med Anne Edwards (5:7)

The perception of what technology is in professional work - Interview med Anne Edwards (6:7)

Upstream learning: Bringing expertise from frontline to management - Interview med Anne Edwards (7:7)

Gruppevideo: A tale of technology-practice reconfiguration

Gruppevideo: Professionsfaglighed og teknologiforståelse