TEKU-bog: Læringsaktiviteter

Dette projekt er afsluttet, og hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.

Bogen TEKU-modellen – Teknologiforståelse i professionerne rummer en række forslag til læringsaktiviteter. De kan findes på denne side.

Aktiviteterne knytter sig til kapitel 2, 3, 4 og 5 i bogen, da der afslutningsvis i hvert af kapitlerne er beskrevet læringsmål, og derefter henvises til læringsaktiviteter, der kan understøtte læringsmålene.

Læringsaktiviteterne er lavet med henblik på at tydeliggøre TEKU-modellens fire dimensioner: Teknologi, Engagement, Kompleksitet og Udvikling.

De fire dimensioner er dimensioner af teknologiforståelse.
Målet med læringsaktiviteterne er, at den professionelle skal lære at forstå de fire dimensioner og blive i stand til at anvende modellen som et analyseredskab i arbejdet med fx iPads, Det Fælles Medicinkort, interaktive tavler, PDA'er og andre af morgendagens opfindelser.

Der er altså her tale om nogle læringsaktiviteter, der skal ses som redskaber til at lære teknologiforståelse.

Under hver enkelt læringsaktivitet findes guides til udførelsen samt andet materiale, der er nødvendigt for at udføre aktiviteterne. Der findes ligeledes små film, der illustrerer de forskellige dimensioner af TEKU-modellen.

TEKU-modellen er et produkt af Technucation-projektets etnografiske materiale og teoretiske analyser.
Det er en analysemodel i den forstand, at den er et analytisk greb til at forstå en kompleks virkelighed. Studerende kan placere en hvilken som helst teknologi i midten og begynde at analysere indefra og ud. Hermed opnås en forståelse for, hvilken teknologiforståelse, der er behov for i det pågældende tilfælde.
Modellen adskiller teknologiforståelse analytisk og i kapitlerne 2 - 5 gives der bud på, hvad der er relevant for analysen af teknologiforståelse.

TEKU-modellen og læringsaktiviteterne er resultater opstået på baggrund af Technucation-projektet og derfor et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Professionshøjskolen UCC, Teknologisk Institut og Roskilde Universitet.
Projektet er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd.

Har du ikke bogen?

Er du interesseret i at læse bogen, så kan den købes HER eller hentes som e-bog HER.