Deltagere

Dette projekt er afsluttet, og hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.

Cathrine Hasse

Professor, ph.d., Institut for Læring, DPU, Aarhus Universitet er leder af forskningsprojektet TECHNUCATION. Cathrine Hasse forsker med fokus på kultur, innovations- og læringsprocesser. Hun var senest leder af EU-forskningsprojektet UPGEM (Understanding Puzzles in the Gendered European Map) finansieret af EU's 6. rammeprogram og kortlagde kønsmæssige barrierer for kvindelige forskere indenfor de naturvidenskabelige forskningsinstitutioner i Europa

Steen Høyrup Pedersen

Lektor og leder af forskningsprogrammet Organisation og Læring ved Institut for Læring, DPU, Aarhus Universitet . Steen Høyrup Pedersen er oprindelig cand.psych. fra Københavns Universitet. Han er tilknyttet det fælleseuropæiske forskningsnetværk EDI - Employee-Driven Innovation and Workplace Learning in Small and Medium-sized Enterprises in Europe og forsker specielt i medarbejderdreven innovation.

Ulrik Brandi

Adjunkt, Ph.d. Institut for Læring, DPU, Aarhus Universitet. Ulrik Brandi forsker med specielt henblik på læring i organisationer og arbejdspladser og innovation. Han er medlem af forskningsprogrammet 'Organisering og læring' ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, og er her en del af den gruppe, som forsker i forholdet mellem læring og innovation.

Jamie Wallace

Postdoc forsker, ph.d., ved Institut for Læring, Dansk Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Jamie Wallace har en baggrund som både uddannet maskiningeniør (BSc) og som designer og billedkunstner. Har har desuden en universitetsuddannelse i Kunst & Design (BA) og kunst (MA). Med sin baggrund indenfor både kunst og industriel design omfatter Jamie Wallaces forskningsmæssige interesser transformative og socio-økonomiske forbindelser indenfor eksperimenterende og teknologisk praksisarbejde. Hans ph.d.-afhandling undersøgte dynamikken i materiel praksis blandt medarbejdere indenfor industriel design.

Lene Storgaard Brok

Konsulent for udvikling og forskning Professionshøjskolen UCC, ph.d., tidligere seminarielektor ved læreruddannelsen Blaagaard. Lene Storgaard Brok er cand. mag. i litteratur og retorik KU, og har en ph.d. indenfor Uddannelsesforskning fra RUC. Hun har tidligere været leder af Skrivecenteret i CVU-Storkøbehavn og deltaget i EU-projektet Scriptorium. Forskning indenfor: sprogbrug/diskursanalyse/professionsuddannelser/professionsarbejde

Ulla Gars Jensen

Lektor, cand.scient.soc., sygeplejerske, Sygeplejerskeuddannelsen Professionshøjskolen Metropol. Deltager i projektet som faglig projektkoordinator for Sygeplejerskeuddannelsen. Underviser på Sygeplejerskeuddannelsen indenfor forskning og udvikling. Har indenfor de sidste par år deltaget i forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med Københavns kommune og Professionshøjskolen Metropol. Har været projektleder på integrationsprojekt omkring kvalificering af udenlandske sygeplejersker til det danske sundhedsvæsen samt etablering af mentorordning til fastholdelse af de udenlandske sygeplejersker i uddannelsen.

Søren Riis

Lektor, ph.d., Afdeling for Filosofi og Videnskabsteori, Roskilde Universitet. Søren Riis beskæftiger sig med teknologifilosofi herunder filosofiske systemers udvikling og deres indflydelse på menneskets vaner og tankegang. I samarbejde med kollegaer har han forfattet bogen "New Waves in Philosophy of Technology" og senest har han skrevet bogen "Zur Neubestimmung der Technik".

Katia Dupret Søndergaard

Adjunkt i organisationspsykologi, ph.d., Dansk Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Katia har en baggrund i Internationale Udviklingsstudier og Socialpsykologi (cand.mag.) og har skrevet afhandling om micro-sociologiske forandringsprocesser i psykiatrisk arbejdspraksis. Hun forsker i hvordan tid og rytmer i organisationer har betydning for innovation og forandring. Hun har i sin afhandling udviklet begrebet ”sensitiv innovation” som kan anvendes i forandringsprocesser, hvor man ønsker at tage socio-materielle forhold med i sine overvejelser.

Vibeke Schrøder

Lektor i pædagogik ved Center for Inklusion og Diversitet, UCC, phd. Tidligere lektor på pædagoguddannelsen Ballerup Seminariet og læreruddannelsen Zahles Seminarium. Uddannet på Institut for Pædagogik, KUA og dér skrevet ph.d. om tosproglig uddannelse i Afrika. Udvikler, evaluerer og forsker inden for sproglige, sociale og institutionelle processer i skoler og institutioner.

Ann Katrine Bønnelykke Soffer

Ph.d.-stipendiat ved Danmarks Pædagogiske Universitet, AU, og tilknyttet forskningsprogrammet Organisation og Læring. A.K.s ph.d.-stipendium, som er finansieret af Det strategiske Forskningsråd, udføres i tæt samarbejde med Professionshøjskolen Metropol og Rigshospitalet, og drejer sig om en analyse af skills labs som læringsrum i uddannelsen til sygeplejerske.

Hanne Skov

Lektor, Cand. Comm. Ergoterapeutuddannelsen Professionshøjskolen Metropol. Deltager i projektet som ansvarlig for Living lab og test af prototypen. Ansat som international koordinator på Ergoterapeutuddannelsen og underviser indenfor Innovation og Ledelse, Formidling og Kommunikation. Har indenfor de sidste par år været projektleder på udviklingsprojekter internt i Metropol samt internationale udviklingsprojekter i samarbejde med universiteter i Helsinki, New Jersey og Boston.

Ann-Thérèse Arstorp

Ph.d.-stipendiat ved Danmarks Pædagogiske Universitet, AU, og tilknyttet forskningsprogrammet Organisation og Læring. Ann-Thereses ph.d.-stipendium, som er finansieret af Det strategiske Forskningsråd, omhandler teknologiforståelse i læreruddannelsen og gennemføres i samarbejde med Professionshøjskolen UCC.

Gertrud Lynge Esbensen

Ph.d.-stipendiat ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, og tilknyttet forskningsprogrammet Organisation og Læring. Gertruds ph.d.-stipendium, som er finansieret af Det strategiske Forskningsråd, hedder Teknologiforståelse: Sundhedsteknologi som forandringsagent og har fokus på sygeplejeuddannelsen. Det gennemføres i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol.

Henrik Vejen Kristensen

Tilknyttet Technucations kvantitative del, og varetager måling af teknologiforståelse på professionsuddannelserne.

Lene Wendelboe Johannsen

Tilknyttet Technucations kvantitative del, og varetager måling af teknologiforståelse på professionsuddannelserne.


Internationale forskere tilknyttet projektet

Tara Jane Fenwick

Professor of Professional Education, The Stirling Institute of Education, University of Stirling, Stirling, Scotland, UK. Tara Jane Fenwick deltager i TECHNUCATION som ekspert i udviklingen af professionsuddannelser og hun har desuden en baggrund indenfor organisatorisk læring og innovationsprocesser på arbejdspladsen.

Yrjö Engeström

Professor of Adult Education at University of Helsinki in Finland. Yrjö Engeström deltager i TECHNUCATION som ekspert i ekspansive læreprocesser i den offentlige sektor og han har desuden en baggrund som udvikler og initiativtager til den såkaldte Change Lab metodologi, der samtænkes med Living Lab metodologien i projektet.

Seth David Chaiklin

Dr., Reader Department of Education, University of Bath, UK. Seth David Chaiklin deltager i TECHNUCATION som ekspert i praksisudvikliende metoder i professionsuddannelser og som ekspert i de kulturhistoriske læreprocesser, der danner grundlag for projektets teoretiske fundament.

Anne Edwards

Professorial Senior Research Fellow, Department of Education, University of Oxford. Anne Edwards deltager i TECHNUCATION som ekspert i uddannelsesforskning med særligt henblik på metoder og metodologi med særtlig henblik på transformativ forskningsmetode.

Silvia Gherardi

Professor of Sociology of Work, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento, Italia. Silvia Gherardi deltager i TECHNUCATION som ekspert i køn og teknologiforståelse samt praksisbaseret læringsteori og organisatorisk læring.

Don Ihde

Distinguished Professor of Philosophy, Department of Philosophy, State University of New York at Stony Brook. Don Ihde deltager i TECHNUCATION som ekspert i teknologifilosofi og teknologiforståelse i et kropsfænomenologisk perspektiv.

Elsa Garmire

Sydney E. Junkins Professor of Engineering Sciences at Thayer School of Engineering at Dartmouth, Dartmouth College, Hanover, USA. Elsa Garmire deltager i TECHNUCATION som ekspert i teknologiforståelse og rådgiver for den amerikanske stat i spørgsmål vedrørende ’technological literacy’.