Læringsaktivitet: Ny teknologi

Dette projekt er afsluttet, og hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.

Ny teknologi

Læringsmål på baggrund af kapitel 2

  • Indsigt i, hvordan en ny og ukendt teknologi aktivt kan læres gennem flere forskellige læringsstrategier.
  • Bud på forskellige måder at lære teknologi på gennem fordybelse, afprøvning og ibrugtagning.
  • Indsigt i, at teknologier er designede artefakter.

Guide til læringsaktivitet

Til højre herfor findes en printvenlig version af denne guide, samt tilhørende skabelon til udførelsen af denne læringsaktivitet. Der findes ligeledes en film, der illustrerer denne dimension i TEKU-modellen: Introduktionen til ny teknologi.

Mål

Målet med denne opgave er at opstille forskellige læringsstrategier for, hvordan man kan lære en ny og ukendt teknologi at kende.

Opgaven

Hver gruppedeltager får udleveret et print af skabelonen "Ny teknologi" på A3.

Klip teknologien ud, og lim den sammen som angivet på skabelonen.

Den nye teknologi, som I nu sidder med i hånden, vil revolutionere jeres arbejde.
Den skal være en central del af jeres kommende arbejde mange år fremad.
Men I har aldrig før set noget lignende, I ved ikke, hvad teknologien skal bruges til, og hvordan man bruger den.

I skal sammen komme med ideer til, hvordan I kan lære den nye teknologi at kende, og skrive mindst 6 strategier ned, som I kan gøre brug af, når I skal lære den nye teknologi at kende.

Tag evt. udgangspunkt i spørgsmålene:

  • Hvem kan man spørge?
  • Hvad plejer I at gøre, når I skal lære en ny og ukendt teknologi at kende?
  • Hvad ville andre gøre?
  • Hvad genkender du i denne teknologi?
  • Hvad gør designet ved den måde du bruger teknologien på?

Opgavens karakter

Der er ingen facitliste til denne opgave. Hensigten med opgaven er, at I sammen finder frem til, hvordan I kan lære en ny og ukendt teknologi at kende. Det er et vigtigt element i teknologiforståelse, at man gør sig klart, hvordan man lærer at bruge ny teknologi.