Ph.d.-afhandling: Teknologi på læreruddannelsen

Dette projekt er afsluttet, og hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.

Teknologi på læreruddannelsen - en forestillet eller realiseret proces?

I forbindelse med Technucation-projektet har Ann-Thérèse Arstorp udarbejdet sin ph.d.-afhandling Teknologi på læreruddannelsen - en forestillet eller realiseret proces? Herunder finder du en kort beskrivelse af afhandlingen samt link til den fulde afhandling.

Teknologi er højt på den politiske dagsorden, idet teknologi blandt andet betragtes som et middel til at sikre dansk konkurrenceevne i et fremtidsperspektiv.
Det afføder krav til læreruddannelsen om, at teknologi indgår i undervisningen, og om at de studerende på læreruddannelsen forventes at lære at bruge teknologi i undervisningen.
Denne afhandling undersøger, hvordan denne teknologibrug kan forstås i et underviserperspektiv. Med et teoretisk afsæt i virksomhedsteori fokuserer afhandlingens analyser på, hvilke objekter, motiver og rettetheder underviseren har i undervisningssituationen.
Analysen udpeger teknologi som andet og mere end blot et undervisningsredskab.
Den optræder fx i nogle situationer kontraproduktivt til undervisningens flow og opmærksomheden i undervisningens sociale rum.
Afhandlingen peger på, at underviserne træffer valg i undervisningssituationen, der drejer sig om at få undervisningen og undervisningsrummet til at fungere og i mindre grad om at bringe teknologi i anvendelse.
På den baggrund udpeges undervisningen på læreruddannelsen i afhandlingen som et modsætningsfyldt felt, hvor underviserne skal agere under én type krav til den forestillede undervisningspraksis, men hvor der i den realiserede undervisning må tages andre hensyn, og hvor underviserens ærinde bliver et andet end det politiske.

Er du interesseret i at læse mere?

Du finder den fulde afhandling HER i pdf-format!